Opbaren tijdens het coronavirus

Alphega heeft diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om te kunnen blijven waarborgen dat voor een ieder een waardig afscheid kan worden geboden.

Laatste update: 2 januari 2023 13:00 uur.


Er zijn geen beperkende maatregelen meer actief na het uitbreken van het coronavirus COVID-19. Aan uitvaarten, en dus ook aan opbaringen, kan dezelfde invulling worden gegeven als vóór de uitbraak van het virus.


Het coronavirus COVID-19 heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop een uitvaart kon worden verzorgd. Op een speciale pagina kunt u de gevolgen voor uitvaarten teruglezen, op deze pagina zullen wij specifieker ingaan op de mogelijkheden voor opbaren ten tijden van het coronavirus.

 

Waarborgen dat een ieder afscheid kan nemen van een dierbare

In tijden met corona gaat alles anders dan voorheen: (Klein)kinderen kunnen of mogen niet meer op bezoek bij opa of oma in het verzorgingshuis; Patiënten, lijdend aan het coronavirus, sterven alleen of met slechts een uiterst beperkt aantal nabestaanden aan hun zijde; Verzorgingshuizen zijn niet geopend voor bezoek, waardoor een opbaring op de eigen vertrouwde kamer in het verzorgingshuis niet meer toegestaan of mogelijk is.
De medewerkers van Alphega zetten zich dag-en-nacht in om er voor te zorgen dat ook in deze moeilijke tijd een ieder op een gepaste en waardige manier afscheid kan nemen van een dierbare.
 

Thuis opbaren?

Gelukkig kan er nog steeds gekozen worden om thuis op te baren. GGD en RIVM zien geen redenen om dit niet te doen. Uiteraard houdt Alphega de berichtgeving van het RIVM en brancheorganisaties hierover in de gaten.
Inmiddels heeft Alphega ook vele thuisopbaringen verzorgd waarbij sprake was van overlijden door het coronavirus. Deze thuisopbaringen zijn allen geheel naar wens verlopen en hebben geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de nabestaanden, belangstellenden of de medewerkers van Alphega tot gevolg gehad.
 

Opschaling opbaarcapaciteit

Vergrote koelcapaciteit AlphegaDoor het toenemende aantal overlijdens, het wegvallen van de (opbaar)mogelijkheden bij verzorgingshuizen én omdat men het soms niet als prettig ervaart om te kiezen voor een opbaring in de thuissituatie na overlijden door het coronavirus ontstaat er krapte bij de bestaande (externe) opbaarfaciliteiten. Dit was voor Alphega de aanleiding om begin april 2020 de opbaarcapaciteit bij het bedrijf in Nunspeet fors uit te breiden. In het pand werd een extra koeling geplaatst waarmee de huidige totale capaciteit uitkomt op enkele tientallen. 

Per 6 mei 2020 heeft Alphega de noodcapaciteit weer teruggeschaald naar het reguliere niveau. Mede dankzij de opgedane ervaring in de afgelopen weken zou, zodra daar weer aanleiding naar is, de capaciteit binnen 24 uur weer kunnen worden verruimd. Momenteel verwacht Alphega met de huidige reguliere capaciteit te kunnen blijven waarborgen dat een ieder een waardig afscheid kan nemen van een dierbare.
 

Blijf lokaal

In het begin van de coronacrisis berichtte de media over de vele patiënten die vanuit Noord-Brabant werden overgebracht naar de diverse ziekenhuizen in Nederland; in Italië repatrieerde het leger overledenen naar gebieden die minder hard getroffen worden. Alphega heeft willen waarborgen dat men afscheid kan blijven nemen in de eigen regio. Alphega is hierin succesvol geweest, ondanks de forse toename van het aantal overlijdens waarbij er tot wel 5 keer meer uitvaarten werden verzorgd dan gemiddeld. Ook voor de aankomende periode blijven de medewerkers van Alphega zich hiervoor volledig inzetten.
 

Rouwbezoeken

In de aanwezige opbaarkamer kunnen rouwbezoeken plaatsvinden. Deze rouwbezoeken zijn enkel op afspraak mogelijk en op vaste tijden. Om een ieder de mogelijkheid tot het maken van een rouwbezoeken te garanderen verzoeken wij met klem om zich te houden aan de overeengekomen tijdsloten. De medewerkers van Alphega zullen voor het afgesproken tijdslot de overledene in de opbaarkamer plaatsen. Na ieder bezoek wordt de opbaarkamer ontsmet en wordt de overledene weer teruggebracht naar de koelruimte.
De opbaarkamer is rechtstreeks toegankelijk vanaf de speciaal ingerichte parkeerplaatsen aan de buitenzijde van het pand, hierdoor wordt het contact met de medewerkers van Alphega tot een minimum beperkt. Uiteraard zijn wij te alle tijden beschikbaar voor eventuele vragen.
Op dit moment is er één opbaarkamer, die als 'wisselkamer' gebruikt kan worden, beschikbaar; Het aantal opbaarkamers kan in zeer korte termijn worden opgeschaald naar 3 of zelfs 6, mocht hiervoor aanleiding zijn, zodat een ieder afscheid kan nemen van hun dierbaren. Ook in de periode waar er tot vijfmaal meer uitvaarten werden verzorgd dan gemiddeld is gebleken dat gebruik van extra wisselkamers niet benodigd is geweest.

Contact

Cookie instellingen