Checklist

Wat te doen bij een overlijden?

 

Stap 1: Contacteer de (huis)arts

Bij een thuisoverlijden is de huisarts degene die het overlijden moet vaststellen. Bij een overlijden in bijvoorbeeld het ziekenhuis is dit de aanwezige dienstdoende arts. Zodra de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld ontvangt u een verklaring van overlijden. Deze verklaring heeft de uitvaartverzorger benodigd om voor u aangifte van overlijden te kunnen doen bij de Burgerlijke Stand van de betreffende gemeente.
 

Stap 2: Meld het overlijden bij Alphega

Wij zijn dag en nacht bereikbaar via het centrale meldings- en informatienummer 0341 - 26 43 95. Na het melden van het overlijden zal de uitvaartverzorger van Alphega contact met u opnemen om een afspraak te maken om de uitvaart met u door te spreken en een aantal organisatorische zaken regelen.
 

Stap 3: Leg belangrijke documenten klaar

Na een overlijden moet er veel geregeld worden, ook op administratief gebied. Dan is het fijn om te weten dat wij u deze zorgen zoveel mogelijk uit handen nemen. Wel is het handig als u de volgende zaken klaarlegt:​Het legitimatiebewijs van de overledene
  • Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart (mogelijk uzelf)
  • Eventueel het trouwboekje of de partnerregistratie
  • Een adressenlijst voor de rouwcirculaires
  • De gewenste kleding voor de overledene
  • De wilsbeschikking van de overledene (indien aanwezig)
  • Eventuele uitvaartpolissen
  • De verklaring van overlijden die u van de arts heeft gekregen 
 

Stap 4: Stel kerk of genootschap op de hoogte

Als de overledene lid is van een kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie, kunt u deze het beste ook zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het overlijden. De kerk of organisatie kan zich dan eventueel voorbereiden op de uitvaartdienst of zorgen voor begeleiding in het rouwproces.
 
 

Contact

Cookie instellingen