Na de uitvaart

Na afloop van de uitvaart, meestal 3 tot 4 weken later, vind een nagesprek plaats tussen de nabestaanden en de uitvaartverzorger. De uitvaartverzorger bespreekt de ervaringen en inventariseert of er verdere behoefte is voor nazorg.

Andere onderwerpen die tijdens het nagesprek aan bod komen zijn het opstellen van een eventuele dankbetuigingsadvertentie en/of dankbetuigingskaarten, gedenktekens (zoals grafmonument of urn) en wordt ook de definitieve factuur overhandigd en besproken.

Contact

Cookie instellingen