Coronavirus en de uitvaart

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nedeland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Laatste update: 2 januari 2023 13:00 uur.


Er zijn geen beperkende maatregelen meer actief na het uitbreken van het coronavirus COVID-19. Aan uitvaarten kan dezelfde invulling worden gegeven als vóór de uitbraak van het virus.

Op deze pagina van Alphega informeren wij u graag over de gevolgen en eventuele aanpassingen die door het uitbreken van het virus van toepassing waren voor uitvaarten. Antwoorden op meer algemenere vragen kunt u vinden op de website van het RIVM, link hier. De ontwikkelingen en maatregelen volgen elkaar snel op, namens Alphega zullen deze pagina zo actueel mogelijk proberen te houden.

 

Welke gevolgen zijn er voor een uitvaart?

Er zijn geen beperkende maatregelen meer.

 

Algemeen


De algemene verplichting om anderhalve meter afstand te houden en de mondkapjesplicht zijn vervallen. 

Minister Kuipers drukte ons op het hart om te blijven opletten en elkaar te helpen zodat we elkaar niet besmetten. De basisadviezen - zoals geen handen schudden, hygiëne, ventileren en (zelf)testen bij klachten - blijven onverkort belangrijk om besmettingen te voorkomen.

De pandemie is nog niet voorbij; iedereen moet zijn weg vinden in de nieuwe situatie. Het is daarom goed om te bespreken waar iedereen zich prettig bij voelt. 
 


Aannamegesprek

Om voor u, maar voor ook onze medewerkers, het risico op overdracht of besmetting van het virus zo veel mogelijk te beperken verzoeken wij u:

  • om het aantal nabestaanden waarmee de uitvaart wordt besproken zo klein mogelijk te houden;
  • het aannamegesprek te laten plaatsvinden in een goed geventileerde ruimte;

Alphega hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met de nabestaanden en zet zich in om dit op een verantwoorde en veilige wijze mogelijk te maken.

 

Laatste verzorging

Er zijn geen beperkingen met betrekking tot de laatste verzorging (wassen en kleden) van de overledene. Oók niet indien er sprake is van een (vermeende) COVID-besmetting bij de overledene.

Overdacht van het virus door een besmette overledene is beperkt tot een uiterst minimum, omdat overdracht vooral geschied door hoesten, niesen of ademen.


 

Opbaringen

Opbaringen kunnen zowel thuis als in een uitvaartcentrum plaatsvinden zonder beperkingen.
 


Condoleance, uitvaartdienst, rouwdienst, kerkdienst of crematorium

Niets is waardevoller dan elkaar steun te betuigen, bijvoorbeeld door te omhelzen, bij het verlies van een dierbare. Door het coronavirus zijn maatregelen afgekondigd dat we, ter bescherming van onze gezondheid, geen handen meer schudden en dat we het sociale en fysieke contact tot het minimum moeten beperken.

Een respectvol alternatief voor handen schudden:

  • Uw hand op uw hart leggen en uw condoleance uitspreken.
  • Ook het namasté gebaar is tegenwoordig een mooi geaccepteerd gebaar om uw medeleven te uiten.

De ruimte waar een uitvaart plaatsvindt, bijvoorbeeld uitvaartcentrum, kerkgebouw of crematorium, gelden per 26 februari 2022 veelal geen beperkingen. De uitvaartverzorger van Alphega kan de nabestaanden hierbij informeren en begeleiden.

Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt mogen catering aanbieden en dus is een nazit met hapje en drankje mogelijk. 

Er zijn geen beperkingen meer aan de maximale groepsgrootte. Begraafplaatsen

Er is geen beperking aan het aantal personen dat een begrafenis mag bijwonen. Mondkapjes

De mondkapjesplicht is per 26 februari 2022 volledig vervallen bij uitvaarten.Coronatoegangsbewijs / CTB / QR-code

Het coronatoegangsbewijs is niet aan de orde bij uitvaarten. Ook niet voor uitvaartcentra met een horecafunctie, crematoria of andere locaties waar een uitvaart wordt georganiseerd. 

 


Overige vragen met betrekking tot uitvaarten

Alphega heeft in de afgelopen maanden vele vragen ontvangen over uitvaarten in relatie tot het virus. Wij delen deze vragen inclusief onze antwoorden graag met u.


 

Ingezonden vraag 1: "Moet de kist direct gesloten worden en blijven?"

Het antwoord: Nee, er is geen aanleiding om de kist direct te sluiten, ongeacht of de overledene in contact is geweest met het virus. Aangezien het coronavirus zich vooral via de lucht door druppels en aerosolen verspreidt, door hoesten, niesen of ademen, kan een overledene nauwelijk besmetting overdragen. 

Het coronavirus zou, volgens de GGD, nog één tot drie dagen besmettelijk kunnen zijn via een overledene onder koele amstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. Onderzoek wijst uit dat besmettelijke ziekten meestal na enkele uren tot een dag zijn verdwenen.


 

Ingezonden vraag 2: "Moet een overledene door het coronavirus verplicht worden gecremeerd?"

Het antwoord: Nee, er vinden nog altijd zowel begrafenissen én crematies plaats. Alphega kan de wens van de overledene of nabestaanden op dit punt dus blijven uitvoeren. Overlijden door het coronavirus maakt geen verschil met de gebruikelijke situatie waar een ieder kan kiezen voor een crematie óf voor een begrafenis.


 

Ingezonden vraag 3: "Moet na een thuisopbaring van een door corona overleden persoon het huis in quarantaine?"

Het antwoord: Nee, een door het coronavirus overledene kan het virus niet meer verspreiden, omdat dit gebeurt tijdens ademen, niesen of hoesten. De omgeving rondom een overledene is dus veilig en blijft uiteraard ook veilig nadat de overledene niet meer thuis is. Het huis hoeft dus niet in quarantaine.


 

Ingezonden vraag 4: "Hoe wordt een door corona overleden persoon vervoerd"

Het antwoord: Er zijn geen beperkingen in de wijze waarop een overledene, al dan niet door het toedoen van het coronavirus, vervoerd mag worden. De medewerkers van Alphega prefereren het vervoer van de overledene in een uitvaartkist en per reguliere rouwauto voor alle verplaatsingen. Dus ook vanaf bijvoorbeeld het zieken- of verpleeghuis naar de opbaarlocatie of verzorgingsruimte.


 

Mist u op deze pagina informatie of een antwoord op een vraag, laat het aan ons weten middels het onderstaande formulier. Wij zullen uw opmerking of vraag zo spoedig mogelijk behandelen en plaatsen op deze pagina.

Contact

Cookie instellingen